Takaisin etusivulle >

Lumimyräkkää luvassa Etelä-Suomeen: Vaikutuksia odotettavissa todennäköisesti junaliikenteeseen

ma tammik. 11 17:31:00 2021

Maanantai-illasta keskiviikkopäivään on odotettavissa erittäin voimakkaita lumisateita, erityisesti maan eteläosaan. Ennusteen mukaan suurimmat lumikertymät tulevat Rauma-Lahti-linjan eteläpuolelle. Kolmen vuorokauden kokonaislumikertymä voi olla alueella 30-40 cm, paikoin jopa 50 cm. Lisäksi luvassa on kovaa puuskittaista tuulta.

Varsinkin Lounais-Suomessa lumisade voi olla märkää, joka tarttuu puihin tykkylumena, jolloin puiden taipumisesta sähkölinjoille voi koitua sähkökatkoja. Näin ollen myräkkä saattaa aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen.

Junaliikenteen supistamissuunnitelma käyttöön lähiliikenteessä

Junaliikenteessä tällaisiin haasteellisin sääolosuhteisiin varautuminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Fintraffic Raide Oy, Väylävirasto, HSL ja rautatieoperaattorit ovat käyneet tulevien päivien tilannetta ja siihen varautumista yhdessä läpi. Yhteistyössä päätettiin, että otetaan käyttöön tiistain ja keskiviikon ajalle ns. junaliikenteen supistamissuunnitelma pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että A-junat ja K-junat ajetaan 20 minuutin vuorovälein. Kauko- ja tavaraliikenteessä ei tehdä liikenteen supistamista ennakolta.

Päätöksen tavoitteena on taata turvallinen ja mahdollisimman sujuva liikennöinti sekä palautuminen häiriötilanteista niin pian kuin se on mahdollista. Matkustajille tämänkaltaiset häiriötilanteet näkyvät lähinnä junien myöhästymisinä tai korvaavina kuljetuksina.

Liikennettä supistamalla saadaan tilaa rautateiden kunnossapidolle, myös muita ratatöitä on keskeytetty. Urakoitsijat keskittyvät lumen poistoon ja mahdollisten vaurioiden korjaamiseen. Liikenteen sujuvuuden näkökulmasta vaihteiden puhdistaminen on kriittistä. Vaihteiden lämmityksen lisäksi vaihteita puhdistetaan junaliikenteen ehdoilla myös käsin harjoilla ja lapioilla. Öisin junaliikenteen sallimissa työraoissa niitä puhdistetaan työkoneilla. Laiturialueiden lumenpoistoa tehdään junaliikenteen ja matkustajien turvallisuuden ehdoilla päivällä sekä yöllä.

Tuleva myräkkä saattaa aiheuttaa myös puiden kaatumista raiteille. Tämä voi vahingoittaa esimerkiksi sähköradan rakenteita ja muuta rautatieinfraa. Tällaisten häiriöiden riski on kohonnut länsi- ja etelärannikon rataosuuksilla ja niiden raivaus- ja kunnossapitotyöt voivat olla pitkäkestoisia.

 

VR tiedottaa asiakkailleen verkkosivuillaan (www.vr.fi) ja sosiaalisessa mediassa mahdollisista aikataulumuutoksista tai bussikuljetuksista. HSL tiedottaa lähiliikenteen muutoksista osoitteessa www.hsl.fi

Lisätietoja:

Liikennöinti: Fintraffic rataliikennekeskus, mediapuhelin 029 450 7317

Radan kunnossapito: Kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård, Väylävirasto p. 029 534 3576

Fintrafficin raideliikenteenohjauksessa ohjataan ja seurataan junaliikennettä 24/7 ja tiedotetaan liikennetilanteesta sekä mahdollisista häiriöistä. Ratainfrasta ja kunnossapidosta vastaava Väylävirasto huolehtii kunnossapidon varautumisesta.

Jaa tuttavalle: