Takaisin etusivulle >

Asiakas- ja sidosryhmätutkimus: Turvallinen, ammattitaitoinen ja luotettava Finrail

ma toukok. 22 14:48:00 2017

Finrail teetti Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen, jonka avulla kartoitettiin asiakkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä yhteistyöstä Finrailin kanssa sekä mielikuvia Finrailista ja sen toiminnasta. Tutkimukseen vastasi 146 henkilöä.

Vastaajista valtaosa tekee Finrailin kanssa tiiviisti yhteistyötä, eli on yhteydessä joko päivittäin tai viikoittain. Tutkimuksessa kartoitettiin yhteistyön laatua ja siinä onnistumista Finrailin avainliiketoiminta-alueissa: operatiivisessa liikenteenohjauksessa, liikennesuunnittelussa ja käyttökeskus-toiminnossa. Kokonaisarvosanaksi yhteistyölle annettiin 7,92. Käyttökeskustoiminto (8,29) ja liikennesuunnittelu (8,37) saivat parhaimmat yleisarvosanat.  

Vastaajista pääosa arvioi yhteistyön laadun Finrailin kanssa pysyneen ennallaan tai parantuneen viimeisen vuoden aikana. Puolet vastaajista kokee yhteistyön määrän kasvavan entisestään seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Yhteistyö Finrailin kanssa nähdään tärkeänä ja se koetaan oman toiminnan mahdollistajana. Erityisesti vastaajat toivat esille toiminnan kehittämisen koko rautatieliikennejärjestelmän hyväksi yhteistyön ja yhdessä tekemisen kautta. ”Yhteistyöllä kohti parempaa tulevaisuutta!”

Näistä Finrail tunnetaan – TOP 5

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien mielikuvia Finrailista. Finrailiin yhdistetään erityisesti turvallisuuden, ammattitaitoisuuden ja luotettavuuden mielikuvat. Nämä ovat Finrailin toiminnan perusedellytyksiä ja strategian kulmakiviä. Näistä Finrail tunnetaan:

  • Finrail on turvallinen ja luotettava
  • Finrail on ammattitaitoinen
  • Finrail on tärkeä yhteistyökumppani
  • Finrail on sujuvan liikenteen mahdollistaja
  • Finrail mahdollistaa oman toiminnan onnistumisen

Kehityskohteita tutkimustuloksiin perustuen

- Olemme käyneet huolellisesti läpi tutkimuksen tulokset ja kaiken saamamme palautteen. Asiakasodotukset ja niihin vastaaminen ovat toimintamme keskiössä. Olemme valinneet kolme kehityskohdetta, jotka keskittyvät asiakaslähtöisyyden, viestinnän ja tasalaatuisen toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen, asiakkuuspäällikkö Jari Peltonen kertoo tutkimusten hyödyntämisestä. Näiden kehityskohteiden työstäminen on käynnistetty.

- Valittujen kehityskohteiden eteen tulemme tekemään töitä, jotta ne näkyvät meidän toiminnassa ja sitä kautta jatkossa yhteistyössä sekä myöskin tulevissa tutkimustuloksissa, kertoo toimitusjohtaja Pertti Saarela. Haluan samalla kiittää kaikkia vastaajia. Saamamme palaute on arvokasta ja käytämme niitä muutenkin toiminnan kehittämisessä.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Pohjoisranta Burson Marsteller Oy.

Jaa tuttavalle: