Takaisin etusivulle >

Liikenteenohjausalueet keskittyvät

ke huhtik. 12 08:25:00 2017

Liikennevirasto on päättänyt rautatieliikenteen liikenteenohjausalueiden muutoksista. Päätöksen mukaan liikenteenohjaustyö keskitetään Tampereelle, Lahteen ja Ouluun. Tällä hetkellä liikenteenohjaustyötä tehdään 15 paikkakunnalla noin 440 hengen voimin.

Liikennevirasto vastaa rataverkon haltijana liikenteenohjauksen infrastruktuurista (mm. toimitilat ja järjestelmät). Liikenteenohjaustyön toteuttaa Finrail Oy palveluntuottajana.

Liikennevirastossa tehty liikenteenteenohjauksen kehittämissuunnitelmatyö jakautui kahteen pääkokonaisuuteen: liikenteenohjauksen maantieteellisen verkon kokonaisuuden ja liikenteenohjauksen järjestelmäkehityksen kokonaisuuden suunnitteluun. Liikenteenohjauksen maantieteellisen verkon suunnittelussa on huomioitu eri näkökulmia, joita ovat muun muassa:

  • liikennejärjestelmän toimivuus
  • liikenteenohjauksen toimintavarmuus
  • liikenteenohjaustyön joustavuus ja tehokkuus
  • liikenteenohjaustoiminnan yhdenmukaistaminen
  • järjestelmäkehityksen tuomat mahdollisuudet aluejaon kehittämisessä liikenteenohjausjärjestelmien elinkaarikysymykset.
  • Tähän kehittämistyöhän perustuen liikenteenohjaustyö on päätetty keskittää kolmelle paikkakunnalle.

Pieksämäen toimintojen siirto Tampereelle

Päätöksen mukaan nykyiset Pieksämäen liikenteenohjaustoiminnot siirretään pääosin Tampereen liikenteenohjauskeskukseen. Alustava aikataulu toimintojen siirtämiselle on vuosi 2018. Pieksämäen siirron henkilöstövaikutukset täsmentyvät jatkotyön edetessä, mutta nykyisille liikenneohjaajille tarjoutuu työmahdollisuuksia Tampereella.

Kouvolan ja Helsingin toimintojen siirto Lahteen

Kouvolan sekä Helsingin toiminnot siirretään uuteen liikenteenohjauskeskukseen Lahteen. Liikennevirasto ei ole vielä tehnyt päätöstä ohjauspalvelukeskuksen toimitilojen tarkemmasta sijainnista Lahdessa.

Kouvolan osalta alustavana tavoitteena on, että parhaillaan käynnistymisvaiheessa oleva KAKO-hanke (Kaakkois-Suomen kauko-ohjauksen uusiminen) tukeutuu uuteen ohjauskeskukseen. Kouvolan ohjaustoiminnot siirtyisivät Lahteen vaiheittain KAKO-­projektin etenemisen tahdissa. Yksityiskohtaisempi vaiheistus ja aikataulu tarkentuvat projektin seuraavissa vaiheissa, mutta alustavasti siirtymiset/käyttöönotot ajoittuvat pääosin vuosille 2018–2019.  

Etelä-Suomen ohjauksen osalta aikataulu tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa, jossa tarkastellaan mahdollisuudet liikenteenohjausjärjestelmien yhtenäistämiseen uuden alueen osalta, toimintavarmuuden ja varautumisen parantamisen näkökulmaa sekä mahdolliset tarpeet monitoimijaympäristöön liittyen.

Liikenteenohjaustoimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston ja Finrail Oy:n kanssa.

Lisätietoja: ylijohtaja Virpi Anttila, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi, 029 534 3642 sekä henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä toimitusjohtaja Pertti Saarela, Finrail Oy, etunimi.sukunimi@finrail.fi

Jaa tuttavalle: